blog

ข้อดีของ Polystyrene (Foam)

โฟมโพลีสไตรีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร

August 1, 2022
อ่านต่อ
บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด 50/6 หมู่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

copyright P.P.Packaging Co., Ltd. @2010