ยินดีต้อนรับ

บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหารตั้งแต่ พ.ศ. 2526 และมุ่งมั่นพฒนาทั้งทางด้านบุคลากร เทคโนโลยีการผลิต และยังใส่ใจในการดูแลเรื่องความปลอดภัย เพื่อผลิตสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดไป
green product PLA (polylactic acid)
บริษัทมีความห่วงใยในสภาพแวดล้อมและผู้บริโภค จึงมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติแท้ 100% เพื่อรักษาโลกของเรา
recycling Recycling
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟมที่ผลิตโดยบริษัททุกชนิด สามารถนำกลับมาหมุนเวียนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้

ผลิตภัณฑ์ของเรา
ENQUIRY FORM

for free products catalogue
First name
Last name
Company
E-mail